Die Säit loh is noch in Boustell:

Idd Enn vum Internet erreischt.

Dou host idd Enn vum Internet erreischt. Mach mol in kalt Bier uff unn lehn disch zrick.

Versuch folschendes: