Die Säit loh is noch in Boustell:

Idd Enn vum Internet erreischt.

Dou host idd Enn vum Internet erreischt. Mach mol in kalt Bier uff unn lehn dich zrick.

Versuch folschendes:


HTTP 405 - Enn vum Internet erreischt